Varning för inredning av spånskivor

Varning för inredning av spånskivor

posted in: Bo | 0

Viktigt att tänka på vid val av material för väggar och inredning är att minimera användning av material som avdunstar gifter i luften. Det som är bra ur hälsosynpunkt är också bra ur miljösynpunkt så man behöver inte kompromissa mellan miljö och hälsa. Material som läcker ut giftiga ämnen är bland annat byggskivor som består av mycket lim. Värst ur den synpunkten är spånskivor.

På till exempel Ekobyggportalen att läsa att spånskivor består av träspån, vanligtvis hoplimmade med bindemedlet fenolformaldehydharts eller polyuretan (isocyanat). Avgasningen av dessa ämnen är både cancer- och allergiframkallande. Det är dessutom inte särskilt hållbara och i princip omöjliga att underhålla. De slits inte vackert och går en spånskiva sönder är det oftast bara att slänga och ersätta med en ny. På det sättet är det i det långa loppet inte heller ett ekonomiskt alternativ.

I trähus, inte minst från sjuttiotalet, kan väggarna vara konstruerade av spånskivor. Ett litet rum som är fyllt med spånskivemöbler, och där skivorna är omålade eller har luftkontakt genom borrhål, kan innehålla hälsovådligt höga halter av formaldehyd. Idag är gränsvärdena för formaldehyd sänkt men det finns flera skäl att välja andra alternativ.

Bättre alternativ finns i form av t.ex. rent trä, masonit eller OBS-plattor.

Leave a Reply