Val av golvmaterial

Val av golvmaterial

posted in: Bo | 0

Giftiga emissioner

Emissioner från dåliga golvmaterial kan ge symptom som andningsproblem, problem med nervsystemet, hudutslag, trötthet, darrningar, svullna lymfkörtlar, oregelbunden hjärtrytm, förstoppning, problem med minnet mm.

Plastmattor är ofta tillverkade av PVC med tillsatta mjukgörare. Mjukgörarna innehåller giftiga ämnen som är hormonstörande och man har påvisat ett starkt samband mellan mjukgörare och astma- och allergi. Plastmattorna kan även innehålla giftiga kemföreningar som t ex tennföreningar och bly- och kadmium som används som stabilisatorer och färgpigment.

Vid mätningar av emissioner från golvmaterial har vinyl, som tillverkas av råolja, visat sig ha de högsta emissionerna och försämrar luftkvaliteten inomhus. Gammal vinyl kan innehålla asbest så var extra försiktig när du river gamla plastgolv.

Ytskikten på platsbaserade golv består ofta av polyuretan, polyuretan innehåller giftiga isocyanater som bl a kan bidra till astma.

Laminatgolv och modern parkett innehåller lim och fogmaterial med giftiga ämnen.

Linoleum, som förr tillverkades av linolja och kork, kan numera inte anses vara ett naturmaterial då det ofta är uppblandat med syntet, man lägger på ett skyddande lager av akrylat och plastämnen masseras in för att stänga porerna.

Även korkmattor är idag ofta uppblandade med syntetmaterial. De behandlas med en mängd kemikalier och kan även ha ett ytskikt av polyuretan eller PVC, ibland har man lagt i en mittskiva av MDF (spån – läs mer om spånplattor här).

Heltäckningsmattor är nog bland de värsta bovarna, de har visat sig innehålla fler än 200 kemikalier som kan samverka, i USA har man nyligen fått igenom att varningsmärka heltäckningsmattor. Även om du väljer en naturlig heltäckningsmatta av t ex ull kan limmet innehålla giftiga ämnen och det är vanligt att ullen behandlats under antingen produktionen eller transport och lagring med t ex impregnering och bekämpningsmedel. Importerade mattor kan innehålla PCP, ett supergiftigt ämne som är förbjudet i Sverige.

Golvmaterial som läggs lager på lager kan reagera kemiskt med varandra.

Vad ska jag välja?

Massiva trägolv är det allra bästa, ett golv som skruvas fast i underlaget och som inte ytbehandlats. Gammal hederlig linoljesåpa ger efter år av skurning golvet en vacker patina och hållbar yta. Dessutom är det väldigt bra vardagsmotion!

Kork är ett naturligt material, det är vattentåliga och motståndskraftigt mot eld och mikroorganismer. Utmärkt att använda i våtrum. Ett träd kan producera 200 kg kork vart nionde år.

Klinker kan vara ett bra val. Men se upp med fogmassan som kan vara giftig. Keramiska plattor kan också innehålla glas återvunnet ur gamla vindrutor och lysrör som innehåller giftiga ämnen som bl a kvicksilver.

 

 

Källor bl a: Rapport 2/01 från kemikalieinspektionen, Indoor Emission from Vinyl Floorings, Swedish National Testing and Research Institute, Kemikaliedetektiven.se, ekobyggportalen.se

Leave a Reply