Fukt och mögel

Fukt och mögel

posted in: Bo | 0

Fuktskador blir vanligare och vanligare trots alla nya regler. Ca 30 % av all småhus och 10 % av flerbostadshusen i Sverige har någon form av fukt eller mögelproblem. Problemen uppstår ofta som en följd av felaktig byggteknik eller konstruktion. Hälsoproblem som orsakats av dålig boendemiljö ökar. Orsakerna till hälsoproblemen kan vara svåra att bestämma, sannolikt är det en samverkan mellan flera olika faktorer, där mögel kan vara en av dem. Fukt ökar också utsöndringen av olika kemikalier i byggmaterial genom att det orsakar kemiska reaktioner, löser upp ämnen eller ökar transporten av skadliga partiklar ut i luften.

Symtom på ohälsosam boendemiljö kan vara

Irritation i ögon, näsa och hals

Torr hud och torra slemhinnor

Hudrodnad och utslag

Mental trötthet

Huvudvärk, återkommande luftvägsinfektioner, hosta

Heshet, andningssvårigheter, klåda

Illamående och yrsel

Ospecifik överkänslighet

Hur upptäcker jag fukt och mögel?

Lukt

Vi vänjer oss snabbt vid lukter, men lägg märke till om det luktar starkt eller konstigt när du kommer hem eller om någon gäst nämner att det luktar konstigt i något rum, det kan vara tecken på fuktskada. Undersök dolda utrymmen. Inredda källare är ofta drabbade.

Syn

Upptäcker du svarta prickar mellan kakelplattorna på badrumsväggen är det sannolikt svartmögel. Svartmögel trivs i fuktig miljö och kan även bilda kolonier på väggar och tak inne i bostaden eller på tapeter och fasad. Det finns flera olika slags svartmögel men oavsett sort utsöndrar den toxiner och måste saneras.

Missfärgat innertak är ett säkert tecken. Kallvindar är utsatta där fukt kan komma in från regn eller via fuktig varm innerluft som kondenserar mot det kalla innertaket.

Färg som släpper i fönsters nedre del är tecken på att kittet eller tätningen inte längre fungerar som det ska. Imma på insidan av fönstret är en indikation på att ventilationen är dålig.

Sprickor, infästningar och vinklar där fasaden möter fönster och dörrar är svaga punkter.

Plastmattor som bubblar sig, kakel som lossnar och klinker som släpper vid golvbrunnen är tecken på fuktskador.

Känsel

Ytor som känns fuktiga.

Golv som sviktar kan vara långsamt läckande vattenledningar, t ex slangar till diskmaskin, som med tiden ger rötskador.

Sanera

Det räcker inte att ta bort möglet utan orsaken till möglet måste åtgärdas. Det finns fackkunniga och även mögelhundar som kan hjälpa dig att leta reda på möglet och ta prover för att avgöra vilken typ av mögel det är (den fackkunniga, inte hunden). Du kan även göra en fuktmätning för att hitta orsaken.

Det finns olika metoder för att ta bort mögel, de vanligaste är ozon och kemisk sanering. Mögelmedel och saneringsvätskor innehåller tyvärr ofta gifter, undvik konventionella, giftiga svampdödare – fungicider – som bland annat baseras på giftiga klorerade kolväten.

Fotokatalytiska luftrenare renar genom ultraviolett ljus, hydroxylradikaler, negativa joner och ozon. Ozon hjälper även mot dålig lukt som annars lätt dröjer sig kvar.

Ytliga angrepp kan saneras med alkoholhaltiga medel, diskmedel, femprocentig ättika eller soda.

Byt ut material som är starkt angripet.

Du kan behöva måla om. På ytor där mögel har tvättats bort ska man inte måla med dispersionsfärger utan bara med kalk- eller mineralfärger eftersom dispersionsfärger ger näring till mögelsvamparna.

Kalk har en antiseptisk verkan som är bra vid mögelangrepp. Traditionellt har den använts för att måla ladugårdsväggar tack vara den egenskapen.

Du kan även behöva tvätta kläder och textilier som funnits i det drabbade utrymmet.

Förebygga

Kontrollera tak. Rensa hängrännor och stuprör så att regnvattnet inte svämmar över och väter ner fasaden, när vattnet fryser kan fasaden gå sönder.

Reser du bort en längre tid ställ värmen på lägst 12-15 grader, kallare kan orsaka fuktskador.

Kontrollera att inga dolda vattenläckor finns genom att stänga alla kranar och kolla så att vattenmätaren inte rör sig.

Inspektera krypgrunder på hösten.

Kontrollera att genomföringar i våtutrymmen  är täta.

Kontrollera ventilationen.

Bygg ekologiskt!

I motsats till vad alla säljare av våtrumsmaterial och deras lobbande för byggregler i våtrum vill få dig att tro behöver det inte vara svårt att göra ett hållbart badrum med bra ventilation som inte får fuktskador. Skippa plasten i badrummet. Plastmattor innehåller PVC, ett av de miljö- och hälsofarligaste byggmaterialen på marknaden. Fästmassor med mjukgörare och andra kemikalier eller våtrumsmattor behandlade med antimögelgifter hör inte heller hemma i ett ekologiskt badrum (se Val av golvmaterial).

Välj istället fukttåliga mineraliska material i väggar och golv. Fuktbuffrande material är väldigt bra, till exempel lera eller tadelakt. Eller förhindra att vatten tränger in i väggen genom att använda en duschkabin med glasväggar. Se till att ha bra ventilation, det finns miljömärkta alternativ om du väljer mekaniska ventilation.

 

 

Källa: Kloka hem

Leave a Reply