Ta in naturen – Växters positiva hälsoeffekter

Ta in naturen – Växters positiva hälsoeffekter

posted in: Research, Leva, Bo, Livsstilsdesign | 0

 

I boken Neurodesign skriver hjärnforskaren Katarina Gospic och inredningsdesignern Isabelle Sjövall om biofili – människans tendens att trivas i och tycka om naturen.

Forskningen har idag tagit fram många studier som visar naturens positiva effekt på hälsan. Kontakt med naturen har bevisats kunna minska stress, förbättra prestation och uppmärksamhet, hjälpa oss att återhämta oss snabbare och till och men förlänga livet.

Detta förklaras delvis av att vistelse i naturen aktiverar det parasympatiska nervsystemet. Det är endast när detta system är aktiverat som kroppen kan återhämta sig, reparera och bygga upp sig själv. Det har en antiinflammatorisk effekt i kroppen. Vårt andra självgående nervsystem, det sympatiska nervsystemet, aktiveras när vi är stressade och är det igång under för lång tid ökar det inflammationer i kroppen. Inflammationer ökar risken för att drabbas av en rad olika sjukdomar som t ex hjärt- och kärlsjukdomar. Vi är gjorda för att spendera det mesta av vår tid i det parasympatiska tillståndet.

Japanerna har forskat mycket på skogens effekt på hälsan. De har ett uttryck, shinrin-yoku, som betyder ungefär ‘bada i skog’. De har bevisat att både att titta på en skog och att gå in i den sänker nivåerna av stresshormonet kortisol, sänker pulsen och blodtrycket, minskar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet och ökar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet. Skogen minskar känslor av ångest, nedstämdhet, aggression och trötthet.

Träd frisätter ämnen som kallas phytonicider, dessa har i laboratorieexperiment visat sig kunna öka mängden NK-celler. NK-cellernas uppgift är att döda cancerceller och virusinfekterade celler. En grupp japanska forskare lät en grupp försöksdeltagare åka på en tre dagar lång resa till skogen. Resultatet på blodprov visade att skogsvistelsen ökade antalet NK-celler och ökade dess aktivitet. Koncentrationen av de ämnen som NK-celler använder för att döda sjuka celler ökade och stresshormonet adrenalin hade minskat. Antalet NK-celler var fortfarande förhöjt en månad efter skogsvistelsen.

Förutom att vara ute i naturen har växter inomhus visat sig minska blodtrycket och dessutom förbättrat försöksdeltagares produktivitet och uppmärksamhet. Andra undersökningar har visat att inomhusväxter i arbetsmiljö ökar välmåendet, förbättrar luftkvaliteten och minskar stress. Även bilder med naturmotiv kan minska stress på olika sätt. Det har visat sig att naturutsikt på sjukhus påskyndar tillfrisknandet. Många bra anledningar att ta in naturen i din inredning!

 

Leave a Reply