Shou Sugi Ban, eller Yakisugi som det även kallas, är en teknik som japanerna utvecklade för århundraden sedan. Tekniken går ut på att ytan på trä bränns till olika stadier av förkolning. Den förkolnade ytan kan antingen lämnas helt obehandlad eller borstas olika hårt och kan förseglas med till exempel transparent olja eller färgas.
Shou sugi ban är ett miljövänligt sätt att bevara trä. Den förkolnade ytan gör träet mer resistent mot förruttnelse, fuktskador, mögel, svamp, skadedjur, solljus, erosion och eld utan att färg eller några giftiga impregnerande produkter behöver användas. Den är estetiskt unik och vacker att se på.
Genom olika kraftig bränning och borstning av träet framhävs träets unika vackra ådring och struktur. Den brända ytan får olika uttryck och nyanser beroende på träets egenskaper och bränngrad, hur ljuset reflekteras i ytan och om den är torr eller våt. Det gör en Shou sugi ban panel till en vackert levande fasad.
Läs mer:

 

Shou sugi ban by TREE