TREE tvåa i VM i trädhus

Den 17 september hölls och avgjordes årets VM i trädhus, arrangerat av Magiska Trädgården genom Amanda Larsson.

Magiska är grundat och drivs av Amanda Larsson för att göra samhället mer demokratiskt, klimatsmart och lekfullt. Verksamheten startade 2013 och har sedan 15 juni 2014 sin fasta bas i Magiska Trädgården på Kvarnholmen i Stockholm. Magiska är en lekfull plattform som lyhört lyssnar till ungas åsikter för att påminna oss och andra vuxna om barnperspektivet, där ingenting är självklart och allt är möjligt. Hos Magiska Trädgården är barns plats i staden i fokus och 2015 tilldelades Stockholms handelskammares stadsmiljöpris.
Barn har enligt barnkonventionen rätt att få påverka sin stad. Vi satte ihop laget TREE life style design tillsammans med Matapoteket  och fyra av deras barn för att designa och bygga ett trädhus i Magiska skogen.

Det som bedömdes i tävligen var:

Ekologisk hållbarhet

Anpassning till platsen

Tillgänglighet

Arkitektonisk höjd – ur barnens perspektiv

Och bonus om det anknöt till ett av barnens rättigheter i FN:s barnkonvention

Helt oförberedda blev vi tilldelade en plats, material och verktyg och satte igång att bygga och planera samtidigt, vi hade åtta timmar på oss!

Resultat: SeBra Holken

Ur barnkonventionen valde vi barns rätt till utbildning. TREE livstidsdesign tror på att designen ska följa hur vi vill leva, och i det här fallet hur vi vill lära, genom trädhusets design ville vi inspirera till lära genom lek. Designen består egentligen av två hus, ett hus så som en fågel skulle bygga det; fågelboet, och ett som en människa bygger huset till fågeln; fågelholken.

Eftersom vi blev tilldelade platsen med den finaste utsikten ville vi göra en fin utsiktsplats. SeBraholken är en lek med ord då en av lagmedlemmarna ville att huset skulle målas zebrarandigt.  På insidan av holken är skrivet ord på sådant som du kan se om du kikar ut genom hålet i holken och tanken är att barn som håller på att lära sig läsa och skriva ska peka på ordet på det de ser genom gluggen.

En färgglad vindsnurra fick representera vindkraft – den ekologiska hållbarheten. En trähiss fick representera tillgängligheten då tanken var att barn som inte kan klättra i träd skulle få åka i en rolig hiss istället. Ett rör att prata i för rolig kommunikation. Alla barnen var med och hjälpte till och kom med idéer och fick färgsätta och måla husen.

På kvällen fick alla åtta lagen, bland andra Newly Arrived Architects, Tengboms arkitekter och Maretopia konstnärskollektiv presentera sina bidrag. Efter noggrant övervägande av jurun vann Maretopia konstnärskollektiv förstapriset med sin svävande boll, och TREE life style design kammade hem andraplatsen!

 

IMG_9935-3