Shou sugi Ban by TREE fasad

Shou Sugi Ban är en teknik som japanerna utvecklade för århundraden sedan. Tekniken går ut på att ytan på trä bränns till olika stadier av förkolning. Den förkolnade ytan kan antingen lämnas helt obehandlad eller borstas olika hårt och kan förseglas med till exempel transparent olja eller färgas.

Shou sugi ban är ett miljövänligt sätt att bevara trä. Den förkolnade ytan gör träet mer resistent mot förruttnelse, fuktskador, mögel, svamp, skadedjur, solljus, erosion och eld utan att färg eller några giftiga impregnerande produkter behöver användas. Den är estetiskt unik och vacker att se på. Genom olika kraftig bränning och borstning av träet framhävs träets unika vackra ådring och struktur.

Vi erbjuder Shou sugi ban fasader, invändig panel, egendesignade produkter och inredning och enligt kundens önskemål.