Shou Sugi Ban Gran, Bränd och linoljad

Gran är vårt vanligaste träslag till fasader i Sverige. Granen har inte samma höga halt av harts som kärnfuran, granen har också lägre densitet och färre kvistar än furu. Med Shou Sugi Ban förstärker och förlänger vi granens motståndskraft och hållbarhet.

Vår Shou Sugi Ban bränns tills ytan är helt förkolnad och börjar krackelera. Detta ger en kolsvart yta med vackert mönster. Som fasad smälter den fantastiskt fint in i omgivningarna och ändrar uttryck med väder och tid, vilket ger en vackert levande fasad. Det ytliga kolet kommer med tiden att slitas av, hur lång tid det tar beror på väder och klimat, linoljningen gör att kolet binder betydligt bättre till ytan så att fasaden behåller ett mer enhetligt uttryck med tiden, att den sotar mindre och är mindre känslig mot mekaniskt slitage.